Odjel za hematologiju i onkologiju

12/06/2020

Odjel za hematologiju i onkologiju

Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za solidne tumore

Voditelj:

Prof.dr.sc.Jasminka Stepan, dr.med.

Glavna sestra:

Draženka Maras, bacc.med.techn.

Liječnici:

Prim.dr.sc. Gordana Jakovljević, dr.med.

Mr.sc. Aleksandra Bonevski, dr.med.

FilipJadrijević-Cvrlje, dr.med.

Psiholog:

prof. Marta Benko dipl.psiholog

Djelatnost: Odjel za hematologiju i onkologiju zbrinjava djecu sa solidnim tumorima dječje dobi, leukemijama i limfomima, te drugim hematološkim oboljenjima. Djelatnost obavlja putem stacionarnog liječenja na odjelu, kroz dnevnu bolnicu te hematološku i onkološku ambulantu. Liječenje bolesnika sa zloćudnim bolestima provodi se u vidu kemoterapije prema međunarodno priznatim protokolima liječenja uz usku suradnju s pedijatrima drugih subspecijalnosti, dječjim kirurzima, neurokirurzima, radioterapeutima, anesteziolozima, radiolozima, patolozima, citolozima, citogenetičarima, fizijatrima, psiholozima, rehabilitatorima, logopedima, radnim terapeutima i školskim učiteljima. Uvedena je i najnovija je terapijska tehnika transplantacije matičnih stanica s visokodoznom kemoterapijom, koja se koristi u liječenju sve većeg broja malignih bolesti. Dijagnostička obrada koja se provodi na Odjelu uključuje citološke punkcije tumorskih tvorbi, punkcije koštane srži i ultrazvučnu dijagnostiku. Godine 1999. Odjel je proglašen Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za solidne tumore dječje dobi. Početkom 2008. Osnovan je Rehabilitacijski centar za psihosocijalnu podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima. U Centru su zaposleni psiholog, radni terapeut i medicinska sestra. Prema potrebi u tretman se uključuju rehabilitatori i logopedi. S oboljelom djecom i njihovim roditeljimaradi se individualno i grupno. Psihološka procjena, terapija i savjetovanje pružaju se djeci koja su u tijeku liječenja, ali i djeci koja si izliječena od malignih bolesti ( i njihovim obiteljima)

Više….

Centar za socijalnu skrb Zagreb

Centar za socijalnu skrb Zagreb Eugena Kumičića 5 10 000 Zagreb zagreb@czss-zagreb.hr 01/4550-849, 01/4550-813,...

KBC SESTRE MILOSRDNICE

Klinika za tumore Predstojnik: prof.dr.sc. Danko Velimir Vrdoljak, dr.med. Glavna sestra Klinike za tumore Marta...

KBC REBRO

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU KBC Zagreb, Kišpatićeva 12 10 000 Zagreb Predstojnik: Prof. dr. sc. Stjepko Pleština Glavna...