KBC SESTRE MILOSRDNICE

12/06/2020

Klinika za tumore

Predstojnik:

prof.dr.sc. Danko Velimir Vrdoljak, dr.med.

Glavna sestra Klinike za tumore

Marta Golubić, bacc.med.techn.

Tajnica predstojnika:

Jadranka Šerbo, tel: 01/3783-500

E-mail: kzt@kbcsm.hr

Klinika za tumore Zagreb je osnovana 1968. godine pod imenom Središnji institut za tumore i slične bolesti kao materijalizacija ideje prof. dr. sc. Ivana Padovana. Institut je formiran prema ustroju i u suradnji s Milanskim nacionalnim institutom za tumore (sada Europskim institutom za tumore) predvođenog prof. dr.sc. Umbertom Veronesijem. 1993. godine Institut za tumore i slične bolesti postaje Klinika za tumore, a od 2010. godine Klinika za tumore se pripaja Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

Klinika za tumore kontinuirano prati i implementira nove načine liječenja tumora u sklopu multidisciplinarnog pristupa što daje najbolje rezultate u liječenju onkoloških bolesnika.

Sadašnjim ustrojem u Klinici za tumore postoje dva zavoda: Zavod za kiruršku onkologiju i Zavod za radioterapiju i internističku onkologiju, te odjeli: Kliničke kemije, Dijagnostičke i intervencijske radiologije, Patologije, Citologije, Anestezije i reanimacije,Transfuziologije i hemostaze, Fizikalnemedicine i rehabilitacije te Ljekarna.

U Klinici za tumore se provodi niz znanstvenih projekata, a dio zaposlenika sudjeluje i u znanstveno-nastavnim djelatnostima kao redovni ili naslovni predavači.

Klinika izdaje onkološki časopis Libri oncologici, indeksiran u EMBASE/Excerpta Medica.

Više….

Centar za socijalnu skrb Zagreb

Centar za socijalnu skrb Zagreb Eugena Kumičića 5 10 000 Zagreb zagreb@czss-zagreb.hr 01/4550-849, 01/4550-813,...

KBC REBRO

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU KBC Zagreb, Kišpatićeva 12 10 000 Zagreb Predstojnik: Prof. dr. sc. Stjepko Pleština Glavna...